Kulturno-umetnčko društvo “Nera”
Novi Sad, Šajkaška 26
Kontakt telefon 063.82.43.794

kudnera@gmail.com